ENTREPRISEFORMER

FAGENTREPRISE

Du styrer selv alt. - eventuelt sammen med en rådgiver. Projektering, tegninger, indhentning af byggetilladelse, styring af byggeprocessen er dit ansvar og opgave.

Du skal også selv udforme udbudsmateriale og indhente tilbud, skrive kontrakter med de valgte håndværkere og styre hele processen selv undervejs. Det er dermed også dit ansvar at arbejdet ikke går i "stå". Evenutelle kontroverser mellem de enkelte fagentreprenører skal du selv løse. (F.eks. mellem murer og elektriker).

Du påtager dig med en fagentreprise det juridiske og økonomiske ansvar for projektet. For de fleste er dette et stort skridt ind i ubetrådt land. Er du det mindste i tvivl, så skal du lade professionelle tage over.

Ulempe

Hvis du ikke har stor forstand på byggestyring, og kan være med i processen præcist når der er brug for dig, til at besvare spørgsmål, så undgå denne entrepriseform.

Fordel

Har du forstand på byggeri, kan du selv få maksimal indflydelse undervejs.

HOVEDENTREPRISE

Godkendelser og projektmateriale sørger du selv for. Hovedentreprenøren styrer underentrepre-nører og økonomi og selve byggeriet fra A til Z.

Hovedentreprisen er den mest anvendte entrepriseform når man bygger nyt. Tager du en rådgiver med til at sørge for indhentning af priser og til at kontrollere hovedentreprenørens arbejde efterfølgende, har du sikret dig rimeligt.

Hovedentreprenøren indgår kontrakter med de andre håndværksvirksomheder og styrer både økonomi, projekstyring, tidsplan, samt kvalitet. (Fortsættes næste spalte)

Uvildigt tilsyn med kvaliteten er ikke med i prisen for en hovedentreprise. Bruger du en ekstern rådgiver skal denne føre tilsyn og foretage registrering og aflægge skriftlige rapporter. Byggeledelsen er hovedentreprenørens ansvar.

Ulempe

Du skal selv forestå projektering og det indledende arbejde.

Fordel

Når projektet er overdraget til hovedentreprenøren, har denne ansvaret for færdiggørelsen. Tilbygninger, større ombygninger og komplekse rum som f.eks. badeværelser og i øvrigt byggesager, hvor mange faggrupper er involveret.

TOTALENTREPRISE

Andre klarer hele entreprisen for dig. Du skriver bare under på en kontrakt, som indeholder dine ønsker, så klarer totalentreprenøren resten. Totalentrepriser er oftest til nybyggeri af både boliger og erhversbyggeri. Totalentreprenøren har en professionel projekteringsafdeling tilknyttet med arkitekter, ingeniører og bygnings-konstruktører, som styrer hele projekteringen. En professionel tilsynsførende er ikke inkluderet, og det kan ligesom i hovedentrepriser være en idé at have sådan en med, selv om man har hyret en totalentreprenør.

Ulempe

Hvis det overhovedet kan være en ulempe. Du overlader ansvaret til andre. Dermed også styringen af forløbet.

Fordel

Du overlader alle processer til én person - totalentreprenøren. Du skal kun tale med een person og afklare alle beslutninger med denne.

​ENTREPRISEFORMER

TOTALENTREPRISE

 • Helårsboliger
 • Erhvervsbyggeri
 • Landbrugsbyggeri
 • Institutioner
 • Ferieboliger

HOVEDENTREPRISE

 • Helårsboliger
 • Erhvervsbyggeri
 • Landbrugsbygger
 • Institutioner
 • Til- & ombygning
 • Badeværelse
 • Køkken

FAGENTREPRISE

 • Nyt tag
 • Trægulv
 • Træterasse
 • Carport
 • Udestuer
 • Døre & vinduer

KELD HERMANN A/S

Tømrer & Murer samt byggestyring

Industrivej 1
5853 Ørbæk​

CVR: 35381945

Telefon: 20 28 33 91

E-mail: keld@keldhermann.dk